اصلاح کردن اطلاعات اطلاعات شهرداری بارگذاری

اصلاح کردن: اطلاعات اطلاعات شهرداری بارگذاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی درج اطلاعات شرکت‌های پیمانکاری شائبه «پیمانکاران صوری» را حل می‌کند / معاون شهردار تهران

حجت میرزائی در مورد آخر بارگذاری اطلاعات قراردادهای شهرداری برروی سامانه شفافیت، گفت: هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود اعم از خرید و فروش در شهرداری

درج اطلاعات شرکت‌های پیمانکاری شائبه «پیمانکاران صوری» را حل می‌کند / معاون شهردار تهران

معاون شهردار تهران: درج اطلاعات شرکت های پیمانکاری شائبه «پیمانکاران صوری» را حل می کند

عبارات مهم : اطلاعات

حجت میرزائی در مورد آخر بارگذاری اطلاعات قراردادهای شهرداری برروی سامانه شفافیت، گفت: هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می شود اعم از خرید و فروش در شهرداری، اوضاع استخدامی، انتصابات، پروژه های اولویت دار، بودجه تخصیص یافته و… باید به اطلاع مردم برسد.

معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم بارگذاری اطلاعات مؤسسین شرکت های پیمانکاری بر روی سامانه شفافیت خبر داد.

حجت میرزائی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخر بارگذاری اطلاعات قراردادهای شهرداری برروی سامانه شفافیت، گفت: هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می شود اعم از خرید و فروش در شهرداری، اوضاع استخدامی، انتصابات، پروژه های اولویت دار، بودجه تخصیص یافته و… باید به اطلاع مردم برسد.

درج اطلاعات شرکت‌های پیمانکاری شائبه «پیمانکاران صوری» را حل می‌کند / معاون شهردار تهران

وی با بیان اینکه بارگذاری اطلاعات در سایت شفافیت شروع راه هست، افزود: معتقدیم که در مسیر شفافیت چهار گام مهم باید طی شود که در مرحله اول بارگذاری اطلاعات هست، در گام دوم نظاره گری مردم، کارشناسان و… در مرحله سوم پاسخگویی مسئولان شهرداری و در گام چهارم اصلاح فرایندها و خطاها باید در دستور کار قرار گیرد که در حال حاضر در ابتدای گام اول هستیم و انتظار داریم این مسیر تا انتها ادامه داشته باشد.

میرزائی گفت: در بررسی اطلاعات قراردادهایی که برروی سامانه انتشار یافته می بینیم که یک چهارم قراردادها با تر ک تشریفات انجام شده است و این امر می تواند شروع اصلاح باشد.بنابراین می بایست خطاها در روش و ابهامات به وسیله مردم شناسایی شود تا نسبت به اطلاح آنها اقدام شود و اگر شورا الزام کند تمام قراردادهای شهرداری را می توان منتشر کرد.

حجت میرزائی در مورد آخر بارگذاری اطلاعات قراردادهای شهرداری برروی سامانه شفافیت، گفت: هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود اعم از خرید و فروش در شهرداری

وی در پاسخ به سوالی در مورد شائبه وجود پیمانکاران صوری در قراردادهای شهرداری گفت: می توان جهت حل این ابهام، علاوه بر اطلاعات قراردادها، مشخصات مؤسسین شرکت ها نیز بر اساس اطلاعات سامانه ثبت شرکت ها و…. را نیز درج کنیم تا مردم امکان شناسایی و توانایی رهگیری ذی نفعان مهم را داشته باشند.

واژه های کلیدی: اطلاعات | اطلاعات | شهرداری | بارگذاری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog