اصلاح کردن اطلاعات اطلاعات شهرداری بارگذاری

اصلاح کردن: اطلاعات اطلاعات شهرداری بارگذاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی استعفای آشنا صحت ندارد/ رحمانی فضلی و جهانگیری جدی ترین گزینه‌ جهت سخنگوی قوه مجریه ، یک منبع آگاه در دولت

یک منبع آگاه در دولت اخبار منتشره راجع به استعفای مشاور فرهنگی مدیر جمهور را تکذیب کرد.

استعفای آشنا صحت ندارد/ رحمانی فضلی و جهانگیری جدی ترین گزینه‌ جهت سخنگوی قوه مجریه ، یک منبع آگاه در دولت

یک منبع آگاه در دولت: استعفای آشنا صحت ندارد/ رحمانی فضلی و جهانگیری جدی ترین گزینه جهت سخنگوی دولت

عبارات مهم : اخبار

یک منبع آگاه در دولت اخبار منتشره راجع به استعفای مشاور فرهنگی مدیر جمهور را تکذیب کرد.

یک منبع آگاه در دولت در گفت وگو با گروه تحریریه سایت، راجع به بعضی اخبار منتشره در رسانه ها مبنی بر استعفای حسام الدین آشنا از مسئولیت های دولتی اش گفت: استعفای آشنا صحت ندارد.

استعفای آشنا صحت ندارد/ رحمانی فضلی و جهانگیری جدی ترین گزینه‌ جهت سخنگوی قوه مجریه ، یک منبع آگاه در دولت

وی راجع به گزینش سخنگوی تازه دولت از سوی مدیر جمهور نیز اظهار کرد: سخنگوی قوه مجریه هنوز مشخص نشده است.

این منبع آگاه جهانگیری و رحمانی فضلی را از گزینه های احتمالی این سمت بیان کرد و افزود: البته گزینه های دیگری نیز وجود دارند که هنوز نهایی نشده است.

یک منبع آگاه در دولت اخبار منتشره راجع به استعفای مشاور فرهنگی مدیر جمهور را تکذیب کرد.

واژه های کلیدی: اخبار | جهانگیری | قوه مجریه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog